Informacje

                                                                                                          Szanowni Państwo

 

Zostały rozpoczęte prace zmierzające do przeprowadzenia 11. edycji Ogólnopolskiego Konkursu pod nazwą  „Lider Bezpieczeństwa Państwa – 2023”.

         

Organizatorem  Konkursu jest Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych  z  siedzibą w Bydgoszczy.

 

Jednocześnie z satysfakcją informujemy, że tegorocznej 11. edycji Uroczystej Gali wręczenia nagród Patronatu Honorowego udzielił Minister            w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pan Jacek Siewiera.

           

Miniony okres, jak i teraźniejszość dobitnie uświadamia nam, że żyjemy w niespokojnych czasach. Przykładów aż nadto: zagrożenia związane z terroryzmem, zagrożenia ekonomiczne, klimatyczne, epidemiologiczne, czy ataki w cyberprzestrzeni. Również ostatnie wydarzenia w Ukrainie pokazują, że bezpieczeństwo rozumiane wielowymiarowo jest pojęciem, które nigdy nie traci na aktualności.

 

Organizując kolejną edycję Konkursu „LBP-2023” koncentrować będziemy się w obszarach bezpieczeństwa, gdzie służby mundurowe są jednym z najważniejszych ogniw całego systemu państwowego. Toteż Konkurs „Lider Bezpieczeństwa Państwa” adresowany jest do firm, instytutów i ośrodków naukowych, których oferta stwarza potencjał na ich wzmacnianie oraz modernizację.

 

 BEZPIECZEŃSTWO  NARODOWE TO  NASZA  WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

W trakcie 11.edycji Konkursu zostaną wyłonione i nagrodzone

 

1. W kategorii „Produkt”  nowatorskie, innowacyjne wyroby, projekty wysokiej jakości, jak również usługi, zgłoszone do oceny przez firmy, uczelnie i instytucje, zarejestrowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zgłaszane projekty, produkty oraz usługi spełniać winny w pierwszej kolejności kryteria możliwych zastosowań w obszarze szeroko pojmowanego bezpieczeństwa gospodarczego i obronnego państw 

2. W kategorii „Innowacyjna firma” – podmioty gospodarcze prowadzące ciągłą pracę w zakresie udoskonalania i wdrażania w procesach produkcyjnych, innowacyjnych technologii i nowoczesnych metod zarządzania.

3. Nową kategorią pn. „Młode talenty” –  w tegorocznej edycji będą oceniane produkty będące efektem prac studentów zrzeszonych w kołach naukowych wojskowych i technicznych uczelni wyższych. Konkurs dla studentów odbywać się będzie na odrębnych zasadach i według odrębnego regulaminu.

 

W Konkursie „LBP-2023” oceny dokonuje Kapituła w następującym składzie:

 

1)   gen. bryg. w st. spocz. Andrzej Wiśniewski- przewodniczący

2)   gen. bryg. rez.  Bogdan Dziewulski

3)   płk dr inż. Witold Lewandowski – Departament Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego

4)   płk dr hab. prof. Szymon Mitkow – Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej

5)   kmdr dr hab. Bartłomiej Pączek, prof. – Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej

 

W 11. edycji powołany zostanie Komitet Honorowy Konkursu. Na obecnym etapie tworzony jest jego skład osobowy. Z chwilą ukonstytuowania zostaniecie Państwo poinformowani odrębnym komunikatem. Konkurs przebiega według następujących etapów:

 

I etap: przyjmowanie zgłoszeń – do 30.04.2023r.

II etap: formalna i merytoryczna ocena nadesłanych zgłoszeń – na bieżąco od 08.05.2023r. do 31.05.2023r.

III etap: powiadamianie uczestników Konkursu o uzyskaniu, bądź nie Nominacji do Konkursu „LBP-2023” – do 30.06.2023r.

IV etap: Uroczysta Gala  wręczenia nagród: Kielce, 06.09.2023r.

 

Formy wyróżnień:

 

Wyróżnienia nadawane przedsiębiorcom i osobom zasłużonym dla bezpieczeństwa i obronności                                                                                                       

 

1.     Lider Bezpieczeństwa Państwa – nagroda główna

2.     Lider Bezpieczeństwa Państwa – nagroda specjalna

3.     Lider Innowacyjności na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności – nagroda i tytuł dla podmiotu gospodarczego

4.     Indywidualne wyróżnienia i nagrody w kategorii „Młode Talenty” – za trzy pierwsze miejsca nagrody finansowe

 

Zachęcamy Państwa do udziału w tym uznanym i prestiżowym przedsięwzięciu, a także  zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem i warunkami uczestnictwa, jednocześnie życząc jak najwyższej oceny zgłoszonego produktu i dorobku firmy tym, którzy przystąpią do Konkursu.

 

Informujemy, że minister Jacek Siewiera szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego udzielił Patronatu Honorowego 11. edycji Uroczystej Gali                                                                           wręczenia nagród w ogólnopolskim Konkursie „Lider Bezpieczeństwa Państwa – 2023