Laureaci

Laureaci LBP 2020

Szanowni Państwo,

Komitet Organizacyjny informuje, że w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA -2020”  – Rada Programowo-Konkursowa w składzie:

Gen.bryg. w st.spocz.dr n.med. Andrzej Wiśniewski – przewodniczący Rady

Płk dr.inż. Witold Lewandowski

Płk dr hab. prof. WAT Szymon Mitkow

Gen.bryg.  Bogdan Dziewulski

Prof.dr inż.MBA prof. AWL Adam  Januszko

wyłoniła tegorocznych laureatów, którzy zostali nagrodzeni: 

GRAND PRIX – statuetka

NAGRODĄ SPECJALNĄ – statuetka

LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA – statuetka

Lista nagrodzonych Firm i instytucji

Lider Bezpieczeństwa Państwa 2020

Nagroda specjalna

Fabryka Broni „ŁUCZNIK” – Radom – z Grupy PGZ we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną za:

 • Karabin samopowtarzalny wyborowy GROT 7,62
 • Pistolet samopowtarzalny VIS 100

w związku ze spełnianiem specjalnych wymogów w produktach dla wojska.

Grand Prix

„AGREGATY PEX-POOL PLUS” Janusz Kania  z Dębicy – w kategorii “Produkt” w zakresie produktów podwójnego zastosowania o dużej mobilności  i dużej dynamice rozwoju za:

 • Kontenerowe laboratorium mikrobiologiczne

„TELDAT” sp. z o.o. sp.k. z Bydgoszczy – w kategorii “Produkt” w zakresie  wdrożonych produktów dla wojska za:

 • Węzły Teleinformatyczne (WTi) w wersji kontenerowej

Pojazdy Specjalne „SZCZEŚNIAK sp. z o.o. z Bielska Białej – w kategorii „Innowacyjna Firma”

 • za wieloletnie prace nad innowacyjnością produktów na rzecz bezpieczeństwa i obronności

Statuetki w kategorii „PRODUKT”

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych z Warszawy we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną , Siecią Badawczą „Łukasiewicz”  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG i firmą SEVITEL sp. z o.o. za:

 • System bezpieczeństwa lądowego

Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” SA z Bydgoszczy we współpracy z Wydziałem Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej za:

 • Elaboracja amunicji artyleryjskiej

PCO SA z Warszawy za:

 • Stabilizowana głowica optoelektroniczna dowódcy

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP z Warszawy we współpracy z Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowym „Telesystem-Mesko”  z o.o za:

 • Autonomiczny system bojowy obrony powietrznej PERKUN

„PIT-RADWAR” SA z Warszawy za:

 • Holowaną armatę przeciwlotniczą

Pojazdy Specjalne „SZCZEŚNIAK” sp. z o.o. z Bielska Białej za:

 • Średni samochód ratownictwa chemicznego SCANIA
 • Pojazd armatka TAJFUN

„SWIMER” Łukasz Otremba z Torunia  za:

 • Zbiornik mobilny SIBUSO

„uAVIONICS Technologies” sp. z o.o z Warszawy za:

 • System bezzałogowy TIGUAR

Wojskowy Instytut Techniki Uzbrojenia z Zielonki k/ Warszawy za:

 • Przeciwpancerny pocisk kierowany MOSKIT

Statuetki w kategorii „INNOWACYJNA FIRMA na RZECZ BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI”

CS VETERANS” c.  z Bydgoszczy  za:

 • szczególne osiągnięcia w opracowaniu innowacyjnej technologii hydrograficznego kamuflażu wyrobów wojskowych

„JAS Technologie” sp. z o.o. z Warszawy za:

 • wieloletnie prace nad innowacyjnością produktów na rzecz bezpieczeństwa i obronności

„Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne” S.A. z Warszawy za:

 • wieloletnie prace i osiągnięcia w zakresie projektowania i budowy urządzeń specjalnych stosowanych w sferze obronności i bezpieczeństwa

Organizatorzy Konkursu składają wyróżnionym gratulacje wraz z życzeniami kolejnych osiągnięć i sukcesów w działalności własnych przedsiębiorstw oraz instytucji.