W 2013 roku w Stowarzyszeniu Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych narodziła się inicjatywa organizowania cyklicznego o zasięgu ogólnopolskim Konkursu pod nazwą „Lider Bezpieczeństwa Państwa”

Cele, jakie postawili przed sobą organizatorzy to:

  • wyrażenie uznania rodzimym przedsiębiorcom za ich szczególny wkład i osiągnięcia w zakresie wspierania systemu i zdolności obronnych oraz za podejmowane działania na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa Państwa
  • nagradzanie innowacyjnych wyrobów, technologii i usług oraz firm i przedsiębiorstw
  • prezentacja i promocja nagradzanych wyrobów, technologii i usług na rynkach służb mundurowych

W początkowym okresie Konkurs adresowany był do małych i średnich firm prowadzących działalność na terenie kraju. Z czasem, jak inicjatywa ta spotkała się z szerszym zainteresowaniem znacznej części  podmiotów prowadzących działalność na rzecz służb mundurowych, do Konkursu zaczęły przystępować firmy duże o uznanej renomie i pozycji rynkowej, jak również placówki naukowo – badawcze oraz uczelnie. Dlatego też, zaistniała potrzeba klasyfikacji przyznawanych nagród i wyróżnień z uwzględnieniem szerokiego spektrum podmiotów, jak i potencjału usługowo – produkcyjnego oraz charakteru i profilu działalności, z  jakimi  zgłaszają  się do Konkursu.

Nagrody i wyróżnienia co roku wręczane są podczas organizowanej Uroczystej Gali Wręczenia Nagród. W uznaniu idei i celów tego Konkursu, od pierwszej edycji przyznawany jest  Patronat Honorowy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego do Uroczystej Gali. Natomiast V jubileuszowa edycja Gali, uzyskała Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z satysfakcją informujemy, że do IX edycji Gali wręczenia nagród w Konkursie przyznany został również Patronat Honorowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Galeria nagród
gwiazda_lidera

Gwiazda Lidera
Wyróżnienie dla przedsiębiorcy

statuetka_lbp

Statuetka
Lider Bezpieczeństwa Państwa

gp_lbp

Grand Prix
Lider Bezpieczeństwa Państwa

medal_lbp

Medal
Wyróżnienie dla przedsiębiorcy