Prezentujemy Państwu skład osobowy Rady Programowo – Konkursowej tegorocznej edycji Lider Bezpieczeństwa Państwa. Do zadań Rady należy ocena merytoryczna przesłanych przez Państwa Zgłoszeń oraz nominacja do przyznawanych nagród.


1. gen. bryg. w st. spocz. dr n. med. Andrzej Wiśniewski – Przewodniczący 

2. płk dr inż. Witold Lewandowski – Departament Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego

3. płk Bogusław Dziewulski – z-ca szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, szef Logistyki

4. płk dr hab. Szymon Mitkow – dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej

5. dr hab. inż. Adam Januszko – MBA profesor, Prorektor d/s Naukowych Akademii Wojsk Lądowych  

Z satysfakcją informujemy, że Firma TELDAT Sp. z o.o. sp.k.

została Partnerem Strategicznym w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA. 

Teldat Sp.z o.o. sp.k. –  to jedyna polska firma z zakresu wojskowego ICT
(Information and Communication Technologies – Technologie informacyjno-komunikacyjne).

Specjalizuje się w produkcji specjalistycznych systemów teleinformatycznych z przeznaczeniem dla podmiotów realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności narodowej oraz sojuszniczej.